EDITORIAL : IIDIOM EXERCICES

10 March 2021


Photography NYO JINYONG LIAN @lianjinyong  & assist. YING LI @liying_a
Style RONG DU @dunogr
Make-up YIN LIU @yinnl_
Hair SHIMMY AZUSA @shimmy_azusa
Models ANNA MARIE @selectmodelparis & AÏDA BRUYÈRE @aida.bruyere

blouse DE PINO  

blouse DE PINO  

YOU MAY ALSO LIKE !